درملتون

د فارمسی څانګه د ښه درملو به درلودلو سره ۲۴ ساعته د خلکو په خدمت کی ده. بر علاوه د دی چی  کلینیک ته د راغلو ناروغانو مکمل درمل په درملتون کی شتون لری، د بهر نه راوړل شوي نسخه چی د نورو ډاکترانو لخوا مریضانو ته لیکل شوی وی، هم اجرا کیږی.

په کلینیک کی د ښې درملنې په موخه  معیاری (سټندرد) در مل چې د ملټی نشنل کمپنیو څخه وی پیرل کیږی، چی د ښه کیفیت درلودونکی دی او همدارنګه د ناروغانو او  مراجعینو د اعتماد وړ ده.

څرنګه چې د سیمي خلک بی وزله او مهاجر دی، نو د دوی د اقتصادی حالت په نظر کی نیولو سره د نورو کلینیکونو په خلاف درمل په کمی ګټې سره ناروغانو ته ورکول کیږی.

پاتی دی نه وی، چی ټولی نسخې په درملتون کې د راجستر په کتاب کی ثبت کیږی، ترڅو هری پوښتنې ته خواب وویلی شی.

د عاجلو واقعاتو د درملنی لپاره عاجله خونه کې يوه الماری ترتیب شوی او ټول بیړنی درمل په کې شتون لری.

د درملو شتون په درملتون کی تل د کلینیک د منجمنت د ټیم لخوا کنترول کیږی او د درملو د نه شتون په صورت کی   په عاجله توګه بیرته اکمال کیږی، تر څو کومه ستونزه  رامنخ ته نشی.