اخبار تازه

صحت در افغانستان

معلومات مختصر کشور

جهموری اسلامی افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده با تخمین نفوس ۲۴،۴۸۵،۶۰۰ در مرکز جنوب قاره آسیا موقعیت دارد. مجودیت یک سلسله موانع طبیعی در این کشور باعث محدودیت دسترسی به خدمات صحی به خصوص برای زنان و اطفال گردیده است. به صورت عموم تقاضا برای تعلیم و تربیه، دسترسی به خدمات صحی، زیر بناهای اساسی و کار در افغانستان افزایش یافته است. میزان سواد در حدود 12 فیصد در طبقه اناث و 39 فیصد در طبقه ذکور با در نظرداشت تفاوت بزرگ در میان ساحات شهری و روستایی می باشد. برعلاوه در حدود 9 میلیون افغان قادر نیستند تا نیازمندی های ابتدایی خویش را مرفوع سازند. اقتصاد این کشور در میان سال های 2002 الی 2008 بهبود یافته است و رشد تولیدات ناخالص سالانه به طور اوسط در حدود 15 فیصد در سال تخمین گردیده است. همچنان نرخ تورم به عدد یک رقمی در سال2007 تنزیل نمود. جمع اوری عواید داخلی نیز به گونه چشمگیر از 4.7 فیصد تولیدات ناخالص در 2002 به 7 فیصد در سال 2008 افزایش یافت.

ارقام وضعیت صحی

نضام صحی الی سال 2001 به گونه بسیار ضعیف و بطی در حال رشد بود. در 10 سال اخیر پیشرفت های چشمگیری در عرصه صحت بوجود امده است. دریافت های عمده و کلیدی در جدول ذیل به اساس گزارش سروی مرگ ومیر افغانستان 2010 بیان گردیده است:

 5.1 فیصد

 میزان تولدات

 22 فیصد

 استفاده از یکی از میتود های مدرن تنظیم خانواده

 68 فیصد

 مراقبت های قبل از ولادت

 42 فیصد

 ولادت توسط افراد مسلکی

 97 در 1000 ولادت زنده

میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال

 77 در 1000 ولادت زنده

 میزان مرگ ومیر اطفال( به استثنای زون جنوب)

 327 در هر 100000 ولادت زنده

 میزان مرگ و میر مادران

 62 سال

 اوسط متوقع حیات در مردان

 64 سال

 اوسط متوقع حیات در زنان

منبع: وزارت صحت عامه، پالیسی تمویل صحت برای افغانستان

بعضی از متخصصین ما

خدمات کلینیک دیوانبیگی

اين کلينيک به همکارى تخنيکى انجمن طبى اسلامى افغانستان (ايما) به پيش برده ميشود